Ахмад настанд төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг
Улаанбаатар хотод